Den vestnorske grindbygg konstruksjonen har vi mykje erfaring med. Vi kan tilby ferdige lysthus, garasjar, lagerbygg, konstruksjonen har mange moglegheiter.
Du kan og stille med eigen material og vi kjem og bygger på plassen.
Vi kan og halde kurs i grindkonstruksjon om ei gruppe eller organisasjon er interessert i det.
Bilelaget laftar også konstruksjonar som sel og sperrestover i tradisjonell utforming.