Vi har snikkarverkstad der vi restaurer blant anna vindauge og dører. Og mykje anna moro som kan dukkar opp.